نویسندگان مطالب توسط Doom Slayer

Doom Slayer

115 مطالب 1 دیدگاه‌ها
من تنها بازمانده از فرقه جنگجویان افسانه‌ای «نگهبانان شب» هستم؛ به‌صورت تمام‌وقت از جهنم نگهبانی می‌کنم و راه فرار دوزخیان را می‌بندم. اوقات فراغتم را هم با نوشتن مقالات بازی و تکنولوژی برای شما زمینیان پر می‌کنم.

منتخب سردبیر

جدیدترین مطالب