خانه نویسندگان مطالب توسط سها ذاکری

سها ذاکری

121 مطالب 0 دیدگاه‌ها
می‌خوانم، ترجمه می‌کنم، می‌نویسم و به تماشا می‌نشینم؛ از تکنولوژی تا ادبیات و سینما، من جهان پیرامونم را اینگونه کشف می‌کنم.

جدیدترین مطالب

منتخب سردبیر